Szkolenie „Opłata mocowa i wzrost kosztów energii elektrycznej”

NUMERON został Partnerem szkolenia „Opłata mocowa i wzrost kosztów energii elektrycznej – obecne oraz oczekiwane regulacje prawne„.

Spotkanie odbędzie się 17 grudnia 2020 i poprowadzi je mec. Grzegorz Pizoń – ekspert z zakresu prawa energetycznego iautor komentarza do ustawy o Rynku Mocy, Counsel w kancelarii SSW Pragmatic Solutions .

Podczas wydarzenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

  • Opłata mocowa – tło regulacyjne i przepływ środków z opłaty
  • Obowiązki OSD, OSDn, spółek obrotu i wytwórców 
  • Możliwość uniknięcia ponoszenia opłaty mocowej
  • Możliwość reparametryzacji – niższe stawki dla odbiorców przemysłowych
  • Przegląd innych opłat i narzutów regulacyjnych
  • Dostawca mocy, właściciel jednostki – prawa i obowiązki
  • Jak rozliczać obowiązek mocowy  – wynagrodzenie i ew. kary?
  • Jakie zmiany przepisów czekają nas w najbliższym czasie odnośnie rynku mocy?
  • i wiele innych

Z uwagi na wysoki poziom merytoryczny spotkania, Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału.

Szczegółowy program oraz możliwość rejestracji pod linkiem https://dlaenergetyki.wixsite.com/dlaenergetyki/rynekmocy2020

My ze swojej strony oferujemy narzędzie programowe ENERGIA4 umożliwiające naliczanie opłaty wszystkim typom odbiorców, zgodnie z wytycznymi Ustawy o rynku Mocy!

Dowiedz się więcej:

📩marketing@numeron.pl

📲 34 3610086