61 Konferencja Techniczna ENERGY-TECH „Nowe Technologie i Rozwiązania w Ochronie Środowiska, Efektywne Systemy Ciepłownicze, Proaktywne UR. Redukcja Kosztów w Energetyce” w Bielsku-Białej

W dniach 4-5 października uczestniczyliśmy w 61. Konferencji Technicznej ENERGY-TECH „Nowe Technologie i Rozwiązania w Ochronie Środowiska, Efektywne Systemy Ciepłownicze, Proaktywne UR. Redukcja Kosztów w Energetyce.”

Podczas konferencji wygłosiliśmy referat pt. „ENERGIA4 – EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZUŻYCIEM MEDIÓW W PRZEMYŚLE”, w którym  zaprezentowaliśmy korzyści związane z systematycznym zbieraniem, przechowywaniem i analizowaniem danych o zużyciu mediów energetycznych. 
W ramach prezentacji staraliśmy się przekazać słuchaczom, że głównym celem pomiarów jest wykorzystanie tej wiedzy do zarządzania mediami.  

Serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy organizatorów Konferencji, a przyjaciołom i partnerom z branży dziękujemy za wyjątkowe spotkania i rozmowy.