61. Seminarium dla Służb Utrzymania Ruchu w Przemyśle

17 kwietnia w Koszalinie odbyło się 61 Seminarium dla Służb Utrzymania Ruchu – Utrzymanie Ruchu w Przemyśle.
NUMERON prezentował nową funkcjonalność  – WIZUALIZACJA DANYCH ON-LINE, na stronie www urządzeń proBox2, proBox2ETH, smartBOX

Kolejne spotkanie z nami już 17 maja w Mrągowie. 

Serwer DEMO https://node-red.numeron.pl/ui/#/0