Aktualizacja Modułu Dane Inicjalne CSIRE

Informujemy, że Moduł ENERGIA4 Dane Inicjalne CSIRE został dostosowany do najnowszej wersji specyfikacji plików migracyjnych, stosowanych dla Etapu III Migracji.

Od 1 maja 2024 r. dane, które mają są przekazywane do Portalu Obsługi Migracji (POM) muszą być zgodne z „Zakresem danych migracji CSIRE”, opublikowanym 28.03.2024 r. Aktualny Zakres danych migracji CSIRE oraz schematy plików dostępne są na stronie:  https://www.pse.pl/oire/model-i-zakres-danych-migracji