Aktualizacje firmware urządzeń Numeron

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów by zapewnić bezpieczeństwo, niezawodność oraz funkcjonalność naszych urządzeń, uruchamiamy repozytorium z plikami firmware. Od tego momentu wszystkie nowe wersje będą dostępne bezpośrednio z naszej strony WWW https://www.numeron.pl/pobierz/ co ułatwi wykonywanie aktualizacji.

Przypominamy również aby w użytkowanych urządzeniach nie pozostawiać „domyślnych” haseł użytkowników i administratorów, co pozwoli na pełną kontrolę urządzenia i zabezpieczy Państwa dane.