E-faktura

Czym jest e-faktura?

E-faktura jest elektronicznym dokumentem finansowym, który funkcjonuje na równi z tradycyjną fakturą papierową, różniąc się jedynie sposobem dostarczenia. Podstawą funkcjonowania e-faktury, jak i klasycznej faktury papierowej jest ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 nr 177 poz 1054, z późniejszymi zmianami).

Zalety e-faktury:

Zarówno wystawienie e-faktury, jak i jej korekty są bezpłatne (nie obarczone kosztami klasycznych przesyłek pocztowych). Faktury przesyłane elektronicznie dostarczane są znacznie szybciej niż klasyczne.

Wniosek o akceptację e-faktur

Wszyscy nasi klienci mają możliwość otrzymywania faktur elektronicznych (e-faktur) za zakupione produkty oraz usługi. Aby stało się to możliwe konieczne jest przesłanie do naszej firmy wypełnionego wniosku o „Akceptację przesyłania faktur elektronicznych”. Wniosek w formacie *.pdf dostępny jest do pobrania pod poniższym linkiem. Adres do wysyłki wniosku znajduje się w dokumencie.