e-LICZNIK. Portal dla Prosumenta

W odpowiedzi na NOWE obowiązki ustawowe SPRZEDAWCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ wobec Prosumentów prezentujemy Portal dla Prosumenta.
Nowe narzędzie programowe realizuje obowiązek dostępu prosumenta do danych pomiarowych zgodnie z art. 4 ust. 6a Ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478).

Sprzedawca, zapewnia od 1 lipca 2022r.  funkcjonowanie  systemu teleinformatycznego, za pomocą którego udostępnia prosumentowi energii odnawialnej, prosumentowi zbiorowemu energii odnawialnej dane obejmujące godzinowe ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oraz informacje dotyczące rozliczenia ilościowego i wartościowego energii elektrycznej.


Oferujemy przyjazny w obsłudze system teleinformatyczny w dwóch wersjach: portalu webowego oraz aplikacji mobilnej, w którym są udostępnione dane pomiarowe, w szczególności dane obrazujące ilość energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci dystrybucyjnej w danym okresie rozliczeniowym, jak również wynik zbilansowania tych danych dla okresu, na podstawie którego dokonano rozliczenia.


Zgodnie z założeniami Ustawy Prosument uzyskuje narzędzie służące do kontrolowania zużycia energii elektrycznej, pozwalające stwierdzić poprawność bilansowania danych pomiarowych i dokonywania rozliczeń.