ENERGIA4 Moc bierna pod kontrolą!

Zagadnienie wzrostu opłat za ponadumowny pobór energii biernej dotyczy już nie tylko dużych przedsiębiorstw. Koszty energii biernej ponoszą dziś także małe firmy, instytucje publiczne, zakłady komunalne oraz prosumenci. 

Każdy układ kompensacji mocy biernej wymaga nadzoru i monitorowania. 

ENERGIA4 poprawia skuteczności kompensacji mocy biernej i zużycia energii elektrycznej.

System rejestruje zużycie energii czynnej i biernej oraz profile mocy.

Na podstawie pozyskanych danych generowane są raporty niezbędne do równoważenia mocy biernej.

  • Energia czynna i bierna – dni
  • Energie dobowe lub w cyklach dla punktów pomiarowych
  • Energie ze stanów miesiącami wg obiektów
  • Moc czynna lub (i) bierna w cyklach, strażnik tangensa
  • Moc P, Q i tangens φ dla doby energetycznej
  • Statystyka tangensa φ

Zarejestrowana w programie Lista punktów pomiarowych jest odwzorowaniem układu pomiarowego Klienta. Punkty pomiarowe są zgrupowane hierarchicznie i przechowują parametry takie jak: wartości przekładni prądowych, napięciowych, mocy umownych i innych parametrów właściwych dla danego medium energetycznego.

Do punktu pomiarowego można przypisać liczniki wielu mediów.

Każdy punkt pomiarowy przechowuje chronologiczną listę używanych w nim urządzeń pomiarowych oraz chronologiczną listę zmian wartości każdego parametru.

Z jednego licznika można utworzyć kilka punktów pomiarowych o różnych wartościach parametrów np. w celu symulacji lub porównań.

Każdy punkt pomiarowy zawiera jeden lub kilka kanałów pomiarowych, dla którego źródłem danych jest konkretny rejestr urządzenia pomiarowego np. energii czynnej pobranej, energii biernej pobranej lub objętości gazu itd. Itp.

Program umożliwia również zdefiniowanie specjalnego kanału punktu pomiarowego, w którym dane są obliczane wg zadanej formuły z innych punktów-kanałów pomiarowych. Może być to wirtualny sumator lub udział procentowy lub kanał tangensa, który obliczy stosunek energii biernej pobranej do czynnej pobranej.

#KompensacjaMocyBiernej #mocbierna #energia #tangensfi #tgfi #strażniktangensa # tangensφ