ENERGIA®4. Moduł AKWIZYCJA

⚡️ENERGIA®4. Moduł AKWIZYCJA⚡️
Zebranie użytecznych danych pomiarowych to pierwszy etap monitorowania gospodarki energetycznej. 💰 💰 💰
❗ Moduł AKWIZYCJA jest niezbędny, jeśli planujemy aby ENERGIA4 autonomicznie pozyskiwała dane pomiarowe. 📋

❗ Umożliwia zdefiniowanie urządzeń komunikacyjnych i przypisanie im protokołu urządzeń pomiarowych, które będą lokalnie/zdalnie odczytywane.
❗ W module definiuje się w postaci tzw. gniazd odczytowych, sposób oraz parametry transmisji, a także zakres danych odczytywanych z każdego urządzenia pomiarowego.
❗ W transmisji mogą być wykorzystywane modemy PSTN, modemy GSM/GPRS, sieć komputerowa Ethernet, połączenia bezpośrednie RS232, magistrale RS485, CLO lub M-Bus.
❗ Tak zdefiniowane gniazda odczytowe przypisujemy do harmonogramów (wyzwalanych według grafików czasowych) aby uzyskać automatyczne uzupełnianie danych. ⌛

❗ Moduł, po odczytaniu danych z urządzeń pomiarowych, udostępnia je w postaci:
a) danych chwilowych (online) w celu ich prezentacji we wskaźnikach bieżącego zużycia, strażnikach mocy itp. Dane są wystawiane na zewnętrzną szynę danych i mogą, być wykorzystywane w innych systemach lub przekazywane do serwera OPC 📈 📉 📊
b) pliku danych, który jest zapisywany na dysku i może być wykorzystany do celów archiwizacji lub jako źródło danych w innych systemach. 📁 📀
c) bezpośredniego zapisu do bazy danych systemu. 📥

✉ marketing@numeron.pl 📞 34 3610086