⚡ ENERGIA®4. Moduł BILANSOWANIE HANDLOWE⚡

Jesteś uczestnikiem rynku energii❓❓❓

Ten moduł umożliwia powiązanie PPE z obsługującymi je uczestnikami rynku energii, tj.:

  • operator handlowy (OH)
  • operator pomiarów (OP)
  • podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB).

Na podstawie przypisanych do PPE powiązań z uczestnikami rynku:

  • Wykonuje agregację danych o ilościach energii, które dany uczestnik rynku sprzedał lub przesłał do punktów pomiarowych.
  • Pzygotowuje zagregowane, zbiorcze pliki danych, które umieszcza na wskazanych serwerach FTP. Dane wysyłane są w postaci plików w standardzie PTPiREE.
  • Posiada wbudowany mechanizm kontrolowania i powiadamiania o zbliżającym się dla danego PPE terminie wygaśnięcia umowy ze sprzedawcą energii lub POB.

Dowiedz się więcej:

✉ marketing@numeron.pl 📞 34 3610086