ENERGIA®4. Moduł ROZLICZANIE PRODUKCJI

Moduł umożliwia ocenę efektywnosci energetycznej produkcji w konkretnych godzinach pracy urządzeń lub linii technologicznych.
Umożliwia kontrolę produkcji w zakresie ustalania udziału kosztów energetycznych w koszcie wytworzenia jednostki wyrobu. 

Tym samym w istotny sposób wspiera działania organizacji, które wdrożyły ISO50001 i muszą zagwarantować, że wszystkie procesy, wpływające na wynik energetyczny są mierzone, monitorowane i analizowane w zaplanowanych odstępach czasu.

Okno przedstawiające przykładowy proces produkcji blachy wraz z nazwami kanałów pomiarowych oraz czasem trwania poszczególnych cykli procesu. 
Przykładowy raport wygenerowany przy użyciu modułu Rozliczanie produkcji.

📩marketing@numeron.pl
📲 34 3610086