Energia4 MODUŁ SERWER OPC

Moduł odpowiada za udostępnianie danych pomiarowych w standardzie OPC (HMI, SCADA, PLC).

Wykorzystanie OPC otwiera kolejne możliwości współdzielenia danych pomiarowych z danymi procesowymi w systemach zarządzania produkcją zakładów przemysłowych. Moduł można aktywować w dwóch standardach: OPC DA (Data Access) – udostępnianie on-line danych chwilowych z urządzeń pomiarowych, oraz OPC HDA (Historical Data Access) – udostępnianie danych historycznych z rejestrów urządzeń pomiarowych (np. profile, stany liczydeł).

Moduł odpowiada za udostępnianie danych pomiarowych w standardzie OPC (HMI, SCADA, PLC).