ENERGIA®4. Moduł STANDARDOWE PROFILE OBCIĄŻENIA

Jak obliczyć opłatę mocową dla licznika nierejestrującego profilu mocy❓❓❓
Opłata może być naliczana na podstawie całkowitego zużycia danego PPE z wykorzystaniem profili standardowych📊 📈 📉

Ustawodawca wprowadził opisany mechanizm, jako rozwiązanie tymczasowe do dnia 31.12.2021❗️❗️❗️⏰

MODUŁ STANDARDOWE PROFILE OBCIĄŻENIA

👉 umożliwia zarządzanie, tworzenie, modyfikowanie i importowanie tabel profili standardowych dla poszczególnych grup taryfowych

👉 Utworzone profile standardowe mogą być przypisane do PPE w celu ich wykorzystania w obliczeniach w przypadku braku oryginalnego profilu obciążenia

👉 Moduł dopasowuje wprowadzony profil standardowy do rzeczywistego zużycia na podstawie wprowadzonego szacowanego rocznego zużycia lub w oparciu o rzeczywiste stany liczydeł licznika zamontowanego w danym punkcie pomiarowym.

Dowiedz się więcej:
📩marketing@numeron.pl
📲 34 3610086

Moduł Standardowe Profile Obciążenia
Ekran definicji typów dni dla kalendarza