Energia®4 – Strażnik opłaty mocowej

Od 1 stycznia 2021 r., jako dodatkowa pozycja na fakturach za energię elektryczną pojawiła się nowa opłata, Opłata Mocowa. Opłata Mocowa, czyli opłata za gotowość do zabezpieczenia dostarczania prądu, ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne (stałe dostawy prądu).

Od 1 stycznia 2023 r. zostały wprowadzone zmiany w sposobie rozliczania opłaty mocowej. Dla odbiorców z grup taryfowych A i B zmianie uległ okres kwalifikacji danych do rozliczenia opłaty mocowej z miesięcznego na dekadowy.

Godziny szczytowego zapotrzebowania na moc to wybrane na potrzeby obliczania opłaty mocowej godziny doby. Aktualnie jest to piętnaście kolejnych godzin każdego dnia roboczego, czyli dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Pierwsza z tych godzin rozpoczyna się o 7:00, a piętnasta – o 21:00. Szczegółowe wiadomości o godzinach szczytowego zapotrzebowania na moc podał Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w Informacji nr 40/2022.

Aby uzmysłowić sobie schemat działania mechanizmu Opłaty Mocowej poniżej prezentujemy mały interaktywny wykres. Po wprowadzeniu ilości energii za całą dobę roboczą możemy sami zobaczyć jak zmienia się koszt opłaty mocowej w zależności od godzin jej zużywania.

Podaj ilość pobranej energii za dobę roboczą - [kWh]

 OM
 POM

Δs = %

A = 

K = 

Koszt = 

OM / POM =

 • „Delta s” – średnie zużycie energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania na moc, w porównaniu do czasu poza tymi godzinami.
 • Aktualna grupa kwalifikacji „K”
  • K1 (mniej niż 5%)
  • k2 (5-10%)
  • K3 (10-15%
  • K4 (więcej niż15%)
 • Aktualny współczynnik „A” (0,17; 0,5; 0,83 lub 1)
 • Koszt to iloraz współczynnika i ilości energii w okresie szczytowym oraz stawki za opłatę mocową = A x OM x Cena 

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów wprowadziliśmy do naszego programu
Energia®4 moduł Strażnika Opłaty Mocowej.

Używając naszego strażnika dostajesz na bieżąco REKOMENDACJE dot. zmiany mocy średniej w poszczególnych strefach, w czasie trwania aktualnej dekady (miesiąca, doby), w celu zmiany współczynnika „A” na korzystniejszy
• zmniejszenie do K1 – tyle musimy obniżyć żeby wejść do K1
• zwiększenie do K2 – tyle możemy zwiększyć żeby utrzymać się w K2
• zwiększenie do K3 – takie zwiększenie zużycia grozi nam wejściem do K3
Szacowanie poziomu oszczędności w przypadku zmiany grupy kwalifikacji tzw. K.
Możliwość agregowania danych miesięcznych, dekadowych (10 dni kalendarzowych), dobowych.

Zadzwoń lub napisz do nas w sprawie aktualizacji swojej Energia®4