HELPDESK – system zgłoszeń pomocy

Dziękujemy za wyrozumiałość. Proces usprawnień naszego systemu pomocy zakończył się powodzeniem. Przypominamy, że:

W celu usprawnienia obsługi zgłoszeń serwisowych i lepszej pomocy, prowadzimy system wsparcia zgłoszeń. Każdemu zgłoszeniu przydzielany jest unikalny numer, dzięki któremu można śledzić postęp w udzielaniu wsparcia oraz odpowiedzi online. Dla Państwa wygody oferujemy pełne archiwum i historię wszystkich zgłoszeń. Aby przesłać numer zgłoszenia, niezbędny jest aktywny adres e-mail. System dostępny jest pod poniższym adresem: https://helpdesk.numeron.pl.