Informacja Zarządu Numeron

Szanowni Państwo,
W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju COVID-19, chcemy zapewnić Państwa, że Pracownia Informatyki NUMERON funkcjonuje w sposób niezakłócony.

Jednocześnie zaistniałe zagrożenie traktujemy z należytą powagą. Mając na uwadze zdrowie Państwa, pracowników spółki i ich rodzin, Zarząd zadecydował o podjęciu koniecznych działań prewencyjnych. W dniu 12.03.2020r. pracownicy Numeron otrzymali rekomendację do wykonywania pracy w systemie zdalnym.

Dostępne narzędzia oraz infrastruktura informatyczna zapewnią pełną funkcjonalność oraz ciągłość świadczonych usług. Dzięki przekierowaniom telefonów, dostępowi do zdalnych pulpitów i narzędziom online mamy nadzieję ograniczyć kontakty osobiste, które nie są konieczne, a jednocześnie nie wpłyną na pogorszenie relacji biznesowych.
Działalność handlowa, helpdesk, zdalne szkolenia oraz wdrożenia realizowane są na bieżąco, zgodnie z wytycznymi przekazywanymi przez Zleceniodawców.

Pozostajemy otwarci na wszelkie sugestie dotyczące dobrych praktyk w zaistniałej sytuacji kryzysowej oraz wyrażamy pełną gotowość dopasowania się do zaleceń z Państwa strony.

Zapraszamy serdecznie do wirtualnych kontaktów!

Zarząd NUMERON