Kontrola Stopni Zasilania dla ENERGII ELEKTRYCZNEJ i GAZU ZIEMNEGO. NOWOŚĆ!

Zapraszamy do współpracy uczestników rynku energii – odbiorców energii elektrycznej i paliwa gazowego, zainteresowanych rozwiązaniami IT zabezpieczającymi przed skutkami wprowadzenia ograniczeń w poborze przez operatora systemu przesyłowego (elektrycznego, gazowego).

ENERGIA 4 Kontrola Stopni Zasilania. Moduł powstał w 2016 roku w odpowiedzi na blackout ogłoszony w sierpniu 2015 roku. Standardowo dotyczył energii elektrycznej. Od niedawna jest dostępny dla dodatkowego medium: gaz ziemny.

Moduł umożliwia kontrolowanie mocy w punktach poboru. Monitoring poziomu zużycia medium możliwy jest w odniesieniu do konfigurowalnych parametrów globalnych, określonych dla poszczególnych stopni zasilania i określonych w planach ograniczeń w poborze tj.:

MONITOROWANE PARAMETRY DLA GAZU (stopnie 1-12):

  • moc umowna (1 stopień)
  • średnia godzinowa i dobowa poboru, liczona w ujęciu rocznym (2 – 9 stopień)
  • minimalna godzinowa i dobowa poboru, niepowodująca zagrożenia bezpieczeństwa osób ani uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych (10 stopień)

MONITOROWANE PARAMETRY DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (stopnie 11-20):

  • moc umowna (11 stopień)
  • moc maksymalna poboru, określona dla obiektu (12 stopień)
  • moc minimalna poboru, określona dla obiektu (20 stopień)
  • wartości określone pomiędzy mocą max i min (13 – 19 stopień)

Zapytania:

📩marketing@numeron.pl
📲 34 3610086