Moduł planowanie 

Wizualizacja pracy jednostek wytwórczych

Planuj, kontroluj, weryfikuj…

Co to jest Planowanie?

Moduł umożliwia wytwórcy np. energii elektrycznej zdefiniowanie planu produkcji EE oraz weryfikację jego wykonania np. planu produkcji elektrociepłowni.

Kreowanie Planu polega na zdefiniowaniu wielkości planowanej (P+, P-) na każdy dzień danego miesiąca, dla każdej godziny doby.

Jest to tzw. PLAN FIZYCZNY, który należy wprowadzić ręcznie lub poprzez import danych z innych zewnętrznych systemów umożliwiając również powielanie schematu na kolejne okresy.

Natomiast PLAN OBLICZANY umożliwia zastosowanie formuły, na podstawie której tworzy się plan z planów fizycznych poprzez odpowiednie działania arytmetyczne.

Moduł może być wykorzystany do planowania produkcji dowolnego medium.

monitorowanie online – możliwości

Monitorowanie wykonania planu produkcji. Raportowanie

W trakcie pracy jednostek wytwórczych możemy śledzić on-line bieżącą produkcję i monitorować ewentualne odchylenia bieżące i z poprzednich godzin. Istnieje możliwość dostosowania wizualizacji do potrzeb osób śledzących zmiany.

Zestawy obliczeniowe Energia®4 wykonują obliczenia związane z wykonaniem Planów. Wyniki wykonania Planu mogą być zaprezentowane w postaci Raportu.

Eksport danych planistycznych SO GL

Moduł umożliwia realizację w trybie automatycznym wymiany danych planistycznych dla MWE (moduły lub agregaty), z dedykowanym systemem informatycznym PSE – Portal Wymiany Danych Planistycznych (PWDP). 

Moduł umożliwia generowanie plików xml, zgodnych ze specyfikacją zakresu i formatu określoną w dokumencie „Standardy wymiany danych planistycznych wersja 3.0” z dnia 27-09-2020r wydanym przez PSE SA. Plik o tak określonej strukturze jest dedykowany do importu do systemu PWDP oraz systemów OSD. 

Podsumowując..

Jeśli posiadasz jednostkę generacyjną i planujesz swoją produkcję, a jednocześnie chcesz ujednolicić proces planowania/monitorowania/eksportu dodaj do swojego systemu Energia®4 nowy moduł Planowania i Monitorowania
lub zaplanuj nowe wdrożenie

zakład