Nowość! ⚡ ENERGIA®4. Moduł Ewidencja Akcyzy⚡

Nowy Moduł ENERGIA®4 umożliwia prowadzenie ewidencji ilościowej energii elektrycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz.U. 2021 poz. 1150).

Moduł wspiera prowadzących ewidencję:

  • podatników dokonujących sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu
  • podatników zużywających energię elektryczną posiadających własną koncesję oraz nieposiadających koncesji, także tych którzy tę energię wyprodukowali
  • podatników zużywających energię elektryczną zwolnioną z akcyzy na podstawie przepisów szczególnych.

Moduł ENERGIA4. AKCYZA umożliwi prowadzenie zestawień miesięcznych dot. łącznej ilości:

1) energii elektrycznej wyprodukowanej, nabytej wewnątrzwspólnotowo, zaimportowanej lub zakupionej na terytorium kraju;

2) energii elektrycznej sprzedanej nabywcom końcowym na terytorium kraju;

3) energii elektrycznej sprzedanej podmiotom posiadającym koncesję

4) energii elektrycznej dostarczonej wewnątrzwspólnotowo i wyeksportowanej;

5) energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne;

6) energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy

7) strat energii elektrycznej niepodlegających opodatkowaniu

Dane o ilościach energii, z wykorzystaniem mechanizmów integracji z zestawami obliczeniowymi utworzonymi w systemie odczytowym ENERGIA4, są automatycznie wprowadzane do zestawień i zatwierdzane przez uprawnionego Użytkownika.

W przypadku braku odczytów z urządzeń pomiarowych pozwalających na precyzyjne określenie ewidencjonowanych ilości, dostępna jest możliwość ręcznego wprowadzenia ilości szacunkowych.

Jednocześnie oprogramowanie ENERGIA4 spełni warunki do prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej wymienione w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz.U. 2021 poz. 1150). W tym:

1) możliwość wglądu w treść dokonywanych wpisów oraz ochrona przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;

2) możliwość dokonywania korekty danych, identyfikacja osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania;

3) możliwość wygenerowania i wydruku, w porządku chronologicznym wpisów do dokumentacji,

4) brak możliwości usuwanie wpisów.