Nowość! ⚡ ENERGIA®4. Moduł Ewidencja Akcyzy⚡

Informujemy o uruchomieniu prac rozwojowych, związanych z umożliwieniem prowadzenia w systemie ENERGIA 4 ewidencji ilościowej energii elektrycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz.U. 2021 poz. 1150).

Moduł będzie wspierał ewidencję prowadzoną przez:

  • podatników dokonujących sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu
  • podatników zużywających energię elektryczną posiadających własną koncesję oraz nieposiadających koncesji, którzy tę energię wyprodukowali.
  • umożliwi skłądanie miesięcznych i kwartalnych deklaracji podatkowych oraz obliczenie należnej akcyzy.

Moduł ENERGIA4. AKCYZA umożliwi generowanie zestawień miesięcznych dot. łącznej ilości:

1) energii elektrycznej wyprodukowanej, nabytej wewnątrzwspólnotowo, zaimportowanej lub zakupionej na terytorium kraju;

2) energii elektrycznej sprzedanej nabywcom końcowym na terytorium kraju;

3) energii elektrycznej sprzedanej podmiotom posiadającym koncesję

4) energii elektrycznej dostarczonej wewnątrzwspólnotowo i wyeksportowanej;

5) energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne;

6) energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 6, 7 i 7a

7) strat energii elektrycznej niepodlegających opodatkowaniu

W przypadku braku odczytów z urządzeń pomiarowych pozwalających na precyzyjne określenie ewidencjonowanych ilości, dostępna będzie możliwość wprowadzenia ręcznie, ilości szacunkowych.

Jednocześnie oprogramowanie ENERGIA4 spełni warunki do prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej wymienione w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz.U. 2021 poz. 1150). W tym:

1) możliwość wglądu w treść dokonywanych wpisów oraz ochrona przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;

2) możliwość dokonywania korekty danych, identyfikacja osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania;

3) możliwość wygenerowania i wydruku, w porządku chronologicznym wpisów do dokumentacji,

4) brak możliwości usuwanie wpisów.

Naszym celem jest udostępnienie Państwu gotowego Modułu ENERGIA4. AKCYZA do dnia 31 grudnia 2021 r.

Do dnia 30.10.2021r. prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag w zakresie Państwa indywidualnych potrzeb oraz wytycznych związanych z zasadami prowadzenia ewidencji w Państwa organizacji.