Nowości funkcjonalne ENERGIA4

Prosimy o zapoznanie się z nowymi funkcjonalnościami ENERGIA4.

Nowy Eksport standardowy, dostępny dla Użytkowników Modułu CORE. Wymagana aktualizacja porządkowa. Nowy mechanizm pozwala na automatyczne wysyłanie wygenerowanych w E4 wykresów na wskazane adresy e-mail. Realizowany jest z wykorzystaniem Raportu „Eksport danych z kanałów typu on-line”.

Nowa funkcjonalność realizowana jest poprzez konfigurację Czynności w Harmonogramach oraz Wyzwalacza „Bezczynność Użytkownika” dla wybranego czasu bezczynności. Wymagana aktualizacja porządkowa.

Nowa funkcjonalność, dostępna jest dla Użytkowników Modułu Rozliczenia. Wymagana aktualizacja porządkowa. Umożliwia masowe generowanie dokumentów wzorcowych, typu: Umowy, Aneksy. W wygenerowanych dokumentach automatycznie uzupełniane są ewidencjonowane w E4 dane odbiorców tj. nazwa, adres, adres korespondencyjny, e-mail, nr telefonu, PESEL, NIP, REGON, nr konta i inne. Istnieje możliwość nadania określonej nazwy dokumentu, kodu i ID umowy. Po wygenerowaniu serii dokumentów, można skorzystać z opcji eksportowych tj. masowej wysyłki mailowej, na wskazany adres lub zapisu dokumentów w folderze docelowym, w celu do wydruku i wysyłki tradycyjnej.  

Nowy Moduł. Wymagana rozbudowa licencji E4. Możliwość konfiguracji nowej właściwości dla PPE lub Grupy PPE tj. jako biorącego udział w rozliczaniu części wspólnych dla obiektu (galerii handlowej, sklepu, najemcy). Dla obiektów, które zostaną przyporządkowane do rozliczeń części wspólnej, zużycie jest sumowane, a następnie odejmowane od zużycia rejestrowanego przez licznik główny. Wynik uzyskany zostaje przypisany do wirtualnego licznika SI. Kalkulator części wspólnych generuje zestaw danych, jako plik eksportowy do wykorzystania w Module Rozliczenia.

Nowy Raport zaawansowanyEnergie dobowe lub w cyklach dla punktów pomiarowych”. Wymagana rozbudowa licencji E4. W raporcie prezentowany jest ranking zużycia energii dla PPE za wybrany okres obliczeń (miesiąc, okres, dzień) oraz dla wybranego cyklu uśredniania (15min, godzina, doba). Podsumowanie za cały okres obliczeniowy generowane jest w formie tabeli oraz wykresu słupkowego. Raport można wykonać z Punktu pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego. Dodatkowe opcje: wyświetlanie pełnej nazwy punktów pomiarowych w kolumnach lub w wierszach, pokazywanie wykresu sumy (tylko dla cyklu dobowego); pokazywanie listy punktów pomiarowych biorących udział w zestawieniu. 

Funkcjonalność standardowa, dostępna dla Użytkowników Modułu Depozyty prosumenckie. Wymagana aktualizacja porządkowa. Funkcjonalność umożliwia konfigurację Czynności w Harmonogramach, która automatycznie wylicza salda Depozytów, także z uwzględnieniem korekt dla cen RCEm.

Zapraszamy do kontaktu.

Zapytania:

📩marketing@numeron.pl

📲34 3610086