Nowości w ENERGIA®4!

Podstawowym kryterium użytkowania systemu ENERGIA®4 jest kryterium korzyści finansowych!

Optymalizacja kosztów energii w przedsiębiorstwach wieloddziałowych oraz energochłonnych jest możliwa ponieważ ENERGIA®4 dostarcza WIEDZY użytecznej w zakresie:

BILANSOWANIE ZUŻYCIA MEDIÓW. Możliwość obniżenia poziomu zapotrzebowania na media i zamówione moce energetyczne. Optymalizacja taryfy oraz mocy zamówionej, z uwzględnieniem możliwych przekroczeń.

DETEKCJA STRAT/AWARII. Możliwość wychwycenia ekstremalnych wartości pobieranej mocy, sugerujących awarię lub nieprawidłowości w pracy maszyn.

MIEJSCA POWSTAWANIA KOSZTÓW. Precyzyjne ustalenie profilu mocy dla opomiarowanych lokalizacji, wydziałów lub linii technologicznych. Analizy porównawcze.

PREDYKCJA WYSOKOŚCI FAKTUR ZA ENERGIĘ. Weryfikacja poprawności faktur otrzymanych od OSD.

REAGOWANIE NA SYTUACJE AWARYJNE W CZASIE RZECZYWISTYM. Strażnik mocy. Strażnik tangensa ɸ. Kontrola stopni zasilania. Alarmy (e-mail, sms).

WSPARCIE DLA PROCEDUR ISO50001. SPRAWOZDAWCZOŚĆ USTAWOWA. Efektywność energetyczna obiektów i urządzeń. Sprawozdawczość OZE, akcyza, audyt efektywności energetycznej.

Poza tym ENERGIA®4 jako HURTOWNIA DANYCH POMIAROWYCH poprzez integrację z innymi systemami z obszaru ERP, BI, IoT, IIoT, może udostępniać dane w sposób ustandaryzowany, tani oraz wiarygodny . 

NOWOŚĆ!!! MODUŁ  ZARZĄDZANIA  URZĄDZENIAMI

Efekt korzyści finansowych jest związany także z nowym modułem ENERGIA®4.

Umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji majątku i centralne zarządzanie licznikami.

Szczegółowa ewidencja urządzeń pomiarowych, ułatwia porządkowanie, przechowywanie i wyszukiwanie danych o posiadanej infrastrukturze pomiarowej.

Funkcja wprowadzania urządzeń na magazyn/stan posiadania jest automatyczna. Program ewidencjonuje partię urządzeń w systemie wg kolejnych numerów serii od 1 do XX.  

Liczniki są katalogowane w systemie za pomocą użytecznych parametrów tj. marka i model urządzenia, wartość urządzenia, lokalizacja, termin ważności legalizacji, itp.

Możliwe jest także grupowanie oraz wyszukiwanie liczników wg zadanych kryteriów. Istnieje możliwość tworzenia kartotek wg użytkowników, lokalizacji, zbliżającego się terminu legalizacji, producentów liczników, modeli, itp.

W związku z ustawowym obowiązkiem okresowej obowiązkowej legalizacji, użytkownik ma możliwość tworzenia harmonogramów legalizacji w planowanym okresie czasu.

Moduł pozwala na pełne zarządzanie rozproszoną infrastrukturą urządzeń pomiarowych. Jest narzędziem kontroli stanu posiadana wraz z obsługą procesów technicznych i metrologicznych.

Wszystkich zainteresowanych nową funkcjonalnością zapraszamy do kontaktu z Działem Handlowym!