Nowy moduł programu ENERGIA®4 – kontrola stopni zasilania

ENERGIA®4 to nasze autorskie oprogramowanie typu Business Intelligence, pozwalające na monitorowanie efektywności wykorzystania energii, modelowanie, prognozowanie zużycia i kosztów mediów energetycznych. W 2016 roku Business Centre Club przyznał ENERGII®4 Medal Europejski.

System został w 2016 roku znacząco ulepszony poprzez dobudowę modułu tzw. kontrola stopni zasilania. Produkt zyskał nową, istotną funkcjonalność, która nie występowała w wersji poprzedniej, a także nie występuje w żadnym innym znanym nam oprogramowaniu dostępnym na polskim rynku.

Moduł jest szybką odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, związane z prawdopodobieństwem ponownego wystąpienia w latach następnych stanów zagrożenia bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego, wymagających wprowadzenia ograniczeń w poborze energii elektrycznej. W związku z tym oferta skierowana jest do odbiorców przemysłowych, końcowych użytkowników systemu, których wielkość mocy umownej została ustalona powyżej 300 kW, i którzy powinni w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw realizować określone obowiązki wynikające z Ustawy Prawo Energetyczne.
Zgodnie z regulacją prawną podmioty te muszą same ograniczać pobór energii, w zależności od ogłoszonego przez OSP na dany przedział godzinowy stopnia zasilania.