Co to jest OBIS?

System identyfikacji obiektów (OBIS) – odwzorowanie wszystkich powszechnie stosowanych elementów danych w urządzeniach pomiarowych, w postaci ich kodów identyfikacyjnych.
OBIS przewiduje jednoznaczny identyfikator dla wszystkich danych związanych z urządzeniami pomiarowymi, włączając w to nie tylko wartości z pomiarów, ale także wartości abstrakcyjne, wykorzystywane do konfiguracji lub pozyskiwania informacji o zachowaniu się urządzenia pomiarowego.

Pełną normę można przeczytać u źródeł – https://sklep.pkn.pl/pn-en-62056-6-1-2014-02p.html

W EN 13757-1 zdefiniowano identyfikatory dla urządzeń pomiarowych do innych rodzajów energii niż energia elektryczna: podzielników kosztów ciepła, urządzeń związanych z chłodzeniem, ogrzewaniem, urządzeń do gazu, wody zimnej oraz ciepłej.

 


Dla liczników energii elektrycznej poniższy wykres pomaga zrozumieć
sposób opisu danych konkretnych danych pomiarowych.

 

Przygotowaliśmy również małą pomoc w codziennej pracy w formie podkładki pod mysz komputerową. Aby wydrukować, pobierz plik podkladka_NUMERON_wersja_WWW_flat.pdf (6401 pobrań )

Typowe rejestry OBIS

0.9.1 – Aktualny czas

0.9.2 – Aktualna data

1.5.0 – Moc P+ uśredniona

1.6.0 – Moc P+ maksymalna, bezstrefowa

1.8.0 – Energia czynna pobrana A+, suma

1.8.x – Energia czynna pobrana A+, x-strefa

2.8.0 – Energia czynna oddana A-, suma

2.8.x – Energia czynna oddana A-, x-strefa

5.8.0 – Energia bierna QI, suma

5.8.x – Energia bierna QI, x-strefa

6.8.0 – Energia bierna QII, suma

6.8.x – Energia bierna QII, x-strefa

7.8.0 – Energia bierna QIII, suma

7.8.x – Energia bierna QIII, x-strefa

8.8.0 – Energia bierna QIV, suma

8.8.x – Energia bierna QIV, x-strefa

15.8.0 – Energia czynna |A|, suma

15.8.x – Energia czynna |A|, x-strefa