Pozytywny wynik testów systemów IT OIRE oraz NUMERON

Testy systemów informatycznych OIRE oraz Pracowni Informatyki NUMERON Sp. z o.o. zakończyły się pozytywnie. Testowane oprogramowanie spełnia wymogi techniczne komunikacji z CSIRE za pomocą protokołu AS4.

PI NUMERON wziął udział w testach zrealizowanych w ramach nieobligatoryjnego zadania określonego w „Planie wdrożenia CSIRE” jako Dostawca rozwiązań IT oraz podmiot planujący udostępnienie swoich usług w roli Nadawcy Fizycznego.

 Kolejny pozytywny test integracji z CSIRE – Aktualności – PSE