Przebieg procesu migracji inicjalnej CSIRE

Z dniem 30 czerwca 2023 r. upływa termin złożenia wniosku o rejestrację dla Uczestników migracji inicjalnej CSIRE.
Sam wniosek nie wymaga dużego nakładu pracy, ale uporządkowanie danych i stworzenie pełnego rejestru charakterystyk PPE, który spełni wymogi walidacji i testowania OIRE, to prawdziwe wyzwanie!!!
31 maja 2023 r. OIRE opublikowało pierwszy raport na temat aktywności uczestników migracji. Dokument dostępny jest TU.
Z raportu wynika, że:

🔊 wniosek o rejestrację złożyło 6️⃣ 7️⃣  SE/OSD objętych obowiązkiem
🔊 dane do weryfikacji przesłało 1️⃣ 6️⃣ z zarejestrowanych SE/OSD

Pozostaje pytanie, kiedy pozostali SE/OSD będą przygotowani do przesłania paczek danych ???

Moduł funkcjonalny Dane Inicjalne CSIRE, umożliwia:

  • Gromadzenie i archiwizację danych podlegających migracji inicjalnej.
  • Walidację danych podlegających migracji inicjalnej.
  • Generowanie plików wejściowych umożliwiających zasilenie inicjalne CSIRE.