Przemysłowy Internet Rzeczy IIoT w każdym proBox2

Urządzenie proBox2 jako serwer odczytu, analizy, wizualizacji, udostępniania danych. Idealny element architektury systemu SCADA lub BMS.