Publikacja „Udostępnianie danych pomiarowych dla prosumenta. Obowiązki Sprzedawcy.”

W najnowszym wydaniu „Urządzeń dla Energetyki” można przeczytać o obowiązku ustawowym sprzedawców energii elektrycznej wobec Prosumentów w zakresie udostępniania danych pomiarowych oraz o wykonaniu tego obowiązku poprzez nasze narzędzie Portal Klienta.

https://www.urzadzeniadlaenergetyki.pl/3d-flip-book/urzadzenia-dla-energetyki-4-2023/urzadzenia-dla-energetyki-4-2023/36/