RYNEK MOCY. Zaproszenie na autorskie szkolenie dr Zdzisława Murasa

NUMERON został Partnerem szkolenia Rynek mocy – Dla Energetyki

Prowadzącym szkolenie jest Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca akademicki i MBA. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dwudziestu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza dyrektywy 2009/28/WE (2018 r.) oraz komentarza do Prawa energetycznego (2016 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2020) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

Podczas szkolenia szeroko omowione zostaną najnowsze zmiany w obszarze rynku mocy.

Zapraszamy Państwa do kontaktu. Klienci NUMERON otrzymują możliwość udziału w szkoleniu na preferencyjnych warunkach.

📩marketing@numeron.pl
📲 34 3610086