proBox2 (hf)
2021-07-30 - 2.90
- udostępnianie danych protokołem modBus działa dla wszystkich liczników, nie ma już ograniczenia dla 30 urządzeń,
- zwiększenie liczby maksymalnie dostępnych portów wirtualnych z 5 do 40
- dodanie 'Historii prognozy strażnika mocy' (ostatnie 10 wartości) na stronie 'Dane online"
- dodanie odczytu licznika MT372

-------------------------

2021-07-19 - 2.89
- dodanie odczytu rejestru konfiguracji C1 dla liczników firmy Pozyton,
- usunięcie błędu powodującego brak odczytu przy nieprawidłowej konfiguracji urządzenia odczytowego (brak czasu uśredniania)
- poprawienie wykrywania urządzeń na porcie USB,
- usunięcie chwilowych zaników transmisji GPRS w przypadku zapisu konfiguracji

-------------------------

2021-06-08 - 2.88
- poprawione zapisywanie ustawień na stronie 'Ustawienia synchronizacji', czasami pojawiał się błędny komunikat informujący o niezapisaniu niektórych parametrów,
- zwiększony timeout odczytu dla liczników AMT BxxFx do 20 sekund oczekiwania na odpowiedź,
- dodana możliwość włączenia wymagania podania hasła dostępu do dashboard-u Node-Red,
- poprawienie synchronizacji czasu z GSM (czas letni/zimowy),
- zwiększona długość hasła dla konfiguracji serwerów ftp i smtp do 40 znaków, oraz dodana możliwość użycia w haśle znaku'-',
- dodany współczynnik numer 3 do danych udostępnianych poprzez protokół modbus,
- zmieniony sposób kopiowania plików ptpire na serwer FTP,
- poprawione pokazywanie bieżących danych online na stronie www,
- dodany odczyt licznika EQABP protokołem DLMS,
- *przywrócona domyślna wartość 1 dla liczby sesji połączenia bezpośredniego, w sytuacji, gdy liczba sesji nie była określona,
- *przekonfigurowanie parametrów montowania dysku, przywrócenie domyślnej wartości dla parametru commit

-------------------------

2021-03-25 - 2.87
- przywrócona domyślna wartość 1 dla liczby sesji połączenia bezpośredniego, w sytuacji gdy liczba sesji nie była określona,
- dodana możliwość sprawdzenia dostępności aktualizacji oraz changelog-a na stronie www Aktualizacja oprogramowania,
- dodane monitorowanie zapisu danych na kartę SD, na stronie "status urządzenia" pojawiła się informacja np.: Dysk SD 5.1G/7.1G (zajęte 23%, odczyt 405 MB, zapis 1613 MB)
- poprawienie udostępniania danych poprzez protokół modbus TCP, nieprawidłowe ramki modbus mogły być powodem braku odczytów licznika, restartowania się aplikacji odczytowej,
- zredukowanie liczby zapisywanych danych na dysku, poprzez wykorzystanie ramdysku,
- optymalizacja odczytu daty i czasu z modemu GSM, zdarzały się przypadki rozłączania połączenia GPRS podczas odczytu,
- dodana informacja o nawiązaniu połączenia GPRS oraz jego rozłączeniu do log-a
- dodana możliwość uruchomienia/zatrzymania harmonogramu online w/g zdefiniowanego okna czasowego
- poprawienie eksportu do wire, w wersji 2.86 eksport nie działał
- dodanie eksportu wire z licznika LZQJ_XC
- poprawienie wyświetlania loga na stronie www
- dodane przekazywania danych do node-red z urządzeń ND20, Supercal, VPFlowscope
Uwaga:
- wcześniejsze ustawienie parametru 'Wyłącz odczyt o 23:45-00:15' przestaje działać, należy skonfigurować od nowa ten parametr
- wcześniejsze ustawienie parametry 'Uruchom po włączeniu urządzenia' przestaje działać, należy skonfigurować od nowa ten parametr

-------------------------

2021-03-04 - 2.86
- usprawnienie połączeń bezpośrednich
- przeorganizowanie pracy serwisów
- usprawnienie synchronizacji czasu z modemu GSM
- poprawienie błędu polegającego na braku zapisu czasu do zegara CPU po synchronizacji z NTP
- usprawnienie odczytu danych z urządzenia poprzez port komunikacyjny (domyślnie 2002)
- uporządkowania debuga
- usprawnienie kontroli połączenia GPRS
- poprawienie konfiguracji portów komunikacyjnych poprzez stronę www
- api rest - poprawione odczytywanie danych z urządzeń o numerach seryjnych zawierającym spację
- dane online są czyszczone po zmianie konfiguracji, a nie przed każdym odczytem
- dodany odczyt urządzenia S401
- dodany odczyt urządzenia MGDIZ
- dodany odczyt urządzenia PressureSensor Sutoltec
- dodana opcja "Odczytaj po włączeniu urządzenia" w harmonogramach odczytowych
- dodana możliwość skonfigurowania serwera FTP z niestandardowym portem ftp.numeron.pl:1234
- rozszerzone pole na użytkownika FTP/SMTP z 30 do 40 znaków, oraz poprawienie zapisywania użytkownika zawierającego znak ''
- dodana możliwość wysyłania danych onlinowych (FTP/SMTP), tylko jeżeli interwał jest >= 5 minut

-------------------------

2020-12-20 - 2.85
- poprawione logi
- poprawka w logu wyświetlanym przez stronę www
- poprawka w odczycie iKoncentratora z czasem uśredniania 1minuta
- hasło do ftp/smtp może zawierać znak "
- poprawienie zapisywania polskich znaków w notatkach
- drobne modyfikacje stron www (rozszerzenie pola listy liczników w harmonogramach itp)
- obsługa modułu WiFi, informacja o dostępnych AP jest odświeżana automatycznie poprzez restApi
- dodana THD U oraz THD I z licznika EQM oraz ZMD, przesyłane do nodeRED-a

Wróć na górę