N2010 (hf)
2024-04-19 - 3.10

- dodanie odczytu licznika EMH LZQJ-SGM
- poprawienie pracy sieci w przypadku korzystania z DHCP

-------------------------

2024-01-17 - 3.08

- dodanie drivera PM5110
- aktualizacja apache2 do wersji 2.4.58
- dodanie paska postępu podczas aktualizacji firmware-u (pasek pokazuje postęp przesyłania pliku do urządzenia)
- modyfikacja dostępu dla użytkowników do Node-Red-a
- usprawnienie obsługi DHCP w konfiguracji sieci
- dodanie walidacji kluczy EC dla HTTPS
- dodanie możliwości pobrania wszystkich logów jednocześnie jako plik devicelog.zip ze strony "Informacje -> Log urządzenia" na dole przycisk "Pobierz logi"

-------------------------

2023-10-16 - 3.07

- dodanie odczytu licznika Landis ZMY E570 (dlms)
- dodanie trybu domniemany FTPS w konfiguracji serwera FTP

-------------------------

2023-08-22 - 3.06
- poprawienie walidowania i zapisu danych przez przeglądarkę
- dodanie automatycznego zamykania połączeń Modbus TCP przy braku transmisji przez 120 sekund
- poprawienie odczytu urządzeń AS3plus i AS3mini
- dodanie odczytu licznika Pozyton sQAB z profilem 1-minutowym

-------------------------

2023-05-30 - 3.05
- rozszerzenie danych udostępnianych protokołem modbus z licznika Iskra MT880
- dodanie odczytu rejestrów W1-W4 dla licznika Iskra MT880
- dodanie odczytu licznika Iskra IE.5T
- poprawienie wczytywania konfiguracji przez stronę www
- usprawnienie walidacji danych na stronach www

-------------------------

2023-01-12 - 3.04
- poprawienie w mapie modbus rejestrów z licznika ZMD C.7.1, C.7.2, C.7.3
- umożliwienie wpisania w nazwie APN-a znaku '-'

-------------------------

2022-12-07 - 3.03
- dodane przetwarzanie danych online dla licznika Iskra MT173/MT174
- dodana obsługa urządzenia iEM3x5x
- dodana obsługa urządzenia MB-1L-1
- poprawiona obsługa połączenia modemowego ppp
- dodanie do mapy modbus rejestrów z licznika ZMD C.7.1, C.7.2, C.7.3

-------------------------

2022-10-06 - 3.02
- poprawione wysyłanie danych poprzez sftp (ssh)
- poprawiony odczyt liczników Iskra protokołem DLMS
- w protokole modbus, dla licznika zmd pierwsza moc archiwalna dotyczy bieżącego okresu, nie poprzedniego zamkniętego okresu rozliczeniowego
- obsługa modemu Cinterion ELS62-W (4G-LTE) umożliwia wybór typu sieci LTE,2G (preferowane LTE), 2G,LTE (preferowane 2G), 2G, LTE

-------------------------

2022-09-30 - 3.01
- poprawiony export do wire danych z licznika EQABP (energia bierna)
- dodanie do mapy modbus rejestrów z licznika ZMD 91.7.0, 96.7.1, 96.7.2, 96.7.3, 15.7.127, 12.7.127, 11.7.127, 83.8.3, 83.8.6, 83.8.19, 83.8.20

-------------------------

2022-08-08 - 3.00
- UWAGA! przed aktualizacją z wersji 2.x do wersji 3.x najlepiej jest zaktualizować urządzenie do wersji 2.99, a dopiero potem do 3.xx
- poprawiona walidacja wprowadzanych danych przez stronę www
- dodana obsługa licznika AM550 (wersja AM551)

-------------------------

2022-06-09 - 2.99
- dodana możliwość przechowywania danych na dysku tymczasowym lub stałym konfiguracja na stronie www Odczyt urządzeń -> Przechowywanie danych informacja o zajętości dysku wirtualnego na stronie www Status urządzenia
- poprawienie wykrywania modułu iKoncentratora w smartBox-ie

-------------------------

2022-05-24 - 2.98
- dodanie do modułu synchronizacji uwzględniania czasu pozyskanego z modemu GSM
- dodanie do Node-Red informacji o urządzeniu (opis, mnożna, moc zamówiona, czas uśredniania)
- dodanie strat z licznika ZMD do Node-Red-a
- zmienione kolory wykresu na stronie www "Dane online"
- dodanie sortowania danych (nazwa, data, rozmiar) na stronach 'Dane pomiarowe bieżące' i 'Dane pomiarowe archiwalne' (kliknięcie na kolumnie sortuje dane)
- dodana moc narastająca i prognoza mocy do danych udostępnianych poprzez protokół ModBus
- dodanie odczytu urządzeń Multical 403,602,603,803 oraz udostępnienie danych poprzez protokół ModBus oraz moduł Node-Red

-------------------------

2022-04-21 - 2.96
- poprawione wyświetlanie loga urządzenia na stronie www
- poprawione zapisywanie danych na stronie Usługi
- dodanie mocy pozornej z licznika A1500 do odczytu protokołem modbus
- dodany odczyt licznika Landis ZMY (DLMS HDLC + WRAPPER)
- dodanie odczytu danych online z iKoncentratora (udostępnienia do Node-Red-a)
- dodanie odczytu APT-MBUS-NA-x
- dodanie udostępniania rejestrów strat z licznika LZQJ-XC do Node-Red (U2T+, U2T-, I2T+, I2T-)
- poprawiony zapis konfiguracji Node-Red
- poprawiony zapis uwierzytelniania dla Node-Red-a
- poprawiony zapis konfiguracji exportu Wire

-------------------------

2022-02-03 - 2.95
- dodana możliwość wprowadzenia znaków '=,?' w polach haseł
- dodany odczyt licznika F&F LE-01MR
- dodany odczyt licznika F&F LE-03MW
- dodany odczyt licznika Diris A30
- poprawione konwertowanie danych z licznika A1500 do protokołu modbus

-------------------------

2021-12-20 - 2.94
- usprawniona kolejka zapytań do odczytu smartBox-a (koncentratora), przy połączeniu bezpośrednim
- dodane wyświetlanie numeru seryjnego urządzenia w nagłówku strony www

-------------------------

2021-12-16 - 2.93
- poprawione wyświetlanie loga na stronie www

-------------------------

2021-12-13 - 2.92
- dodany odczyt licznika Pozyton sQAB
- dodany odczyt licznika Pozyton Eabm, z wersją oprogramowania 1.04 (licznik 4Q)
- poprawiony błąd: odczyt danych nie był przerywany jeżeli nastąpiło połączenie na porcie bezpośrednim
- zmiana w ustawieniach serwera DNS
- dodany odczyt WMBus - driver do odczytu - w trybie nasłuchiwania, urządzeń nadających po Wireless M-Bus

-------------------------

2021-10-08 - 2.91
- kompatybilność z nowym obrazem systemu
- smartBox2 - poprawienie odczytu iKoncentratora
- dodany odczyt urządzenia MacMATIV
- dodany protokół odczytu urządzeń "Gazmodem2" oraz dodana obsługa udostępniania danych online medium "Gaz"
- usunięcie błędu powodującego blokowanie odczytów przez połączenie bezpośrednie
- dodany odczyt licznika Pozyton sNAB
- dodany odczyt licznika Pozyton sQAB (testowo)
- dodany odczyt licznika Elgama Gama300 G3M

-------------------------

2021-07-30 - 2.90
- udostępnianie danych protokołem modBus działa dla wszystkich liczników, nie ma już ograniczenia dla 30 urządzeń,
- zwiększenie liczby maksymalnie dostępnych portów wirtualnych z 5 do 40
- dodanie 'Historii prognozy strażnika mocy' (ostatnie 10 wartości) na stronie 'Dane online"
- dodanie odczytu licznika MT372

-------------------------

2021-07-19 - 2.89
- dodanie odczytu rejestru konfiguracji C1 dla liczników firmy Pozyton,
- usunięcie błędu powodującego brak odczytu przy nieprawidłowej konfiguracji urządzenia odczytowego (brak czasu uśredniania)
- poprawienie wykrywania urządzeń na porcie USB,
- usunięcie chwilowych zaników transmisji GPRS w przypadku zapisu konfiguracji

-------------------------

2021-06-08 - 2.88
- poprawione zapisywanie ustawień na stronie 'Ustawienia synchronizacji', czasami pojawiał się błędny komunikat informujący o niezapisaniu niektórych parametrów,
- zwiększony timeout odczytu dla liczników AMT BxxFx do 20 sekund oczekiwania na odpowiedź,
- dodana możliwość włączenia wymagania podania hasła dostępu do dashboard-u Node-Red,
- poprawienie synchronizacji czasu z GSM (czas letni/zimowy),
- zwiększona długość hasła dla konfiguracji serwerów ftp i smtp do 40 znaków, oraz dodana możliwość użycia w haśle znaku'-',
- dodany współczynnik numer 3 do danych udostępnianych poprzez protokół modbus,
- zmieniony sposób kopiowania plików ptpire na serwer FTP,
- poprawione pokazywanie bieżących danych online na stronie www,
- dodany odczyt licznika EQABP protokołem DLMS

-------------------------

2021-03-25 - 2.87
- przywrócona domyślna wartość 1 dla liczby sesji połączenia bezpośredniego, w sytuacji gdy liczba sesji nie była określona,
- dodana możliwość sprawdzenia dostępności aktualizacji oraz changelog-a na stronie www Aktualizacja oprogramowania,
- dodane monitorowanie zapisu danych na kartę SD, na stronie "status urządzenia" pojawiła się informacja np.: Dysk SD 5.1G/7.1G (zajęte 23%, odczyt 405 MB, zapis 1613 MB)
- poprawienie udostępniania danych poprzez protokół modbus TCP, nieprawidłowe ramki modbus mogły być powodem braku odczytów licznika, restartowania się aplikacji odczytowej,
- zredukowanie liczby zapisywanych danych na dysku, poprzez wykorzystanie ramdysku,
- optymalizacja odczytu daty i czasu z modemu GSM, zdarzały się przypadki rozłączania połączenia GPRS podczas odczytu,
- dodana informacja o nawiązaniu połączenia GPRS oraz jego rozłączeniu do log-a
- dodana możliwość uruchomienia/zatrzymania harmonogramu online w/g zdefiniowanego okna czasowego
- poprawienie eksportu do wire, w wersji 2.86 eksport nie działał
- dodanie eksportu wire z licznika LZQJ_XC
- poprawienie wyświetlania loga na stronie www
- dodane przekazywania danych do node-red z urządzeń ND20, Supercal, VPFlowscope
Uwaga:
- wcześniejsze ustawienie parametru 'Wyłącz odczyt o 23:45-00:15' przestaje działać, należy skonfigurować od nowa ten parametr
- wcześniejsze ustawienie parametry 'Uruchom po włączeniu urządzenia' przestaje działać, należy skonfigurować od nowa ten parametr

-------------------------

2021-03-04 - 2.86
- usprawnienie połączeń bezpośrednich
- przeorganizowanie pracy serwisów
- usprawnienie synchronizacji czasu z modemu GSM
- poprawienie błędu polegającego na braku zapisu czasu do zegara CPU po synchronizacji z NTP
- usprawnienie odczytu danych z urządzenia poprzez port komunikacyjny (domyślnie 2002)
- uporządkowania debuga
- usprawnienie kontroli połączenia GPRS
- poprawienie konfiguracji portów komunikacyjnych poprzez stronę www
- api rest - poprawione odczytywanie danych z urządzeń o numerach seryjnych zawierającym spację
- dane online są czyszczone po zmianie konfiguracji, a nie przed każdym odczytem
- dodany odczyt urządzenia S401
- dodany odczyt urządzenia MGDIZ
- dodany odczyt urządzenia PressureSensor Sutoltec
- dodana opcja "Odczytaj po włączeniu urządzenia" w harmonogramach odczytowych
- dodana możliwość skonfigurowania serwera FTP z niestandardowym portem ftp.numeron.pl:1234
- rozszerzone pole na użytkownika FTP/SMTP z 30 do 40 znaków, oraz poprawienie zapisywania użytkownika zawierającego znak ''
- dodana możliwość wysyłania danych onlinowych (FTP/SMTP), tylko jeżeli interwał jest >= 5 minut

-------------------------

2020-12-20 - 2.85
- poprawione logi
- poprawka w logu wyświetlanym przez stronę www
- poprawka w odczycie iKoncentratora z czasem uśredniania 1minuta
- hasło do ftp/smtp może zawierać znak "
- poprawienie zapisywania polskich znaków w notatkach
- drobne modyfikacje stron www (rozszerzenie pola listy liczników w harmonogramach itp)
- obsługa modułu WiFi, informacja o dostępnych AP jest odświeżana automatycznie poprzez restApi
- dodana THD U oraz THD I z licznika EQM oraz ZMD, przesyłane do nodeRED-a