Moduł ENERGIA®4 Dane inicjalne CSIRE

Oferujemy narzędzie do gromadzenia i archiwizacji danych podlegających migracji, weryfikacji i testowania jakości danych inicjalnych oraz przygotowania plików wejściowych umożliwiających zasilenie inicjalne CSIRE.

Więcej