Nowość! ENERGIA®4. Moduł Zarządzanie numeracją GS1

W ramach dostosowania ENERGIA4 do wykonania zasilenia inicjalnego CSIRE, powstał nowy Moduł służący do zarządzania renumeracją PPE wg standardu GS1. Korzystanie z Modułu GS1, zapewnia kontrolę ciągłości i unikalności nadawanych kodów GS1.

Więcej