ENERGIA®4. Moduł ROZLICZANIE PRODUKCJI

Moduł umożliwia ocenę efektywnosci energetycznej produkcji w konkretnych godzinach pracy urządzeń lub linii technologicznych. Umożliwia kontrolę produkcji w zakresie ustalania udziału kosztów energetycznych w koszcie wytworzenia jednostki wyrobu. 

Więcej