ENERGIA 4. Moduł SERWER OPC

Moduł SERWER OPC
umożliwia współpracę z zewnętrznymi systemami różnych dostawców poprzez komunikację w standardzie OPC. Klientem OPC może być dowolna aplikacja wykorzystująca dane, np. systemy HMI i SCADA, BMS.

Więcej