Badanie opłacalności połączenia PPE i wpływu na optymalizację wysokości opłaty mocowej

Informujemy o możliwości skorzystania z usługi wykonania analizy badania opłacalności połączenia PPE i jego wpływu na kwalifikację płatników opłaty mocowej do grup K1-K4.
Przyporządkowanie odbiorcy do danej kategorii (K1-K4) może wpłynąć istotnie na wysokość naliczonej opłaty mocowej.

Więcej