Kontrola Stopni Zasilania dla ENERGII ELEKTRYCZNEJ i GAZU ZIEMNEGO. NOWOŚĆ!

ENERGIA4. Moduł Kontrola Stopni Zasilania umożliwia monitoring poziomu zużycia gazu ziemnego w odniesieniu do konfigurowalnych parametrów globalnych tj. mocy umownej oraz średniej godzinowej poboru dla wybranych stopni zasilania, określonych w indywidualnych planach wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu gazu ziemnego.

Więcej