N1004 - uniwersalny koncentrator impulsów z profilem obciążenia

N1004 jest uniwersalnym urządzeniem przeznaczonym do zliczania impulsów z urządzeń pomiarowych takich jak liczniki energii elektrycznej, liczniki wody, ciepła itp. Impulsy są zliczane w cyklach 15, 30 lub 60-cio minutowych. Właściwość ta otwiera ogromne możliwości zastosowania zliczonych danych. Więcej …