Technologia OWMP

Technologia OWMP (One Wire Many Parameters) jest autorskim pomysłem NUMERON.

Jeśli wyobrazimy sobie standardowy konwerter serial-Ethernet, to jest on zwykle konfigurowany jednoparametrowo po stronie portu szeregowego. Co to znaczy jednoparametrowo ? Znaczy to, że ze zdefiniowanym numerem portu TCP np. 4000 jest skojarzony port szeregowy tegoż konwertera pracujący ze zdefiniowanymi w nim parametrami transmisji np. 9600 8N1 (9600 bodów 8 bitów danych, bez parzystości, jeden bit stopu).

Jeśli wyobrazimy sobie teraz sytuację, w której musimy odczytać dwa urządzenia pracujące na dwóch różnych prędkościach transmisji (bywają takie sytuacje np. konflikt protokołów lub brak możliwości parametryzacji) to musimy zastosować dwa konwertery, pod dwoma adresami IP, każdy konwerter pracowałby ze „swoim” podłączonym urządzeniem lub zastosować jeden konwerter z dwoma portami szeregowymi. Innym rozwiązaniem takiej sytuacji byłoby podłączenie tych urządzeń do jednej magistrali szeregowej i przed połączeniem się z urządzeniem każdorazowo ustawiać w konwerterze parametry transmisji zgodne z odczytywanym urządzeniem.

Technologia OWMP umożliwia nam zastosowanie w takiej sytuacji tylko jednego konwertera i podłączenie obydwu urządzeń do jednej magistrali. W urządzeniu definiujemy po prostu dwa porty TCP – jeden o adresie np. 2100 a drugi o adresie 2101. Podłaczenie się do portu o adresie 2100 spowoduje ustawienie na magistrali szeregowej parametrów transmisji np. 9600 8N1 a podłączenie się do portu 2101 ustawienie na tejże magistrali parametrów transmisji np. 4800 7E1. Oczywiście jednoczesne podłączenie się do tych portów nie miałoby sensu gdyż transmisja byłaby niemożliwa lub wzajemnie zakłócana. Transmisja musi być przeprowadzana sekwencyjne – najpierw na jednym porcie, następnie na drugim.