Umowa Współpracy z Akademickim Centrum Badań i Rozwoju BioR&D

NUMERON nawiązał współpracę z Akademickim Centrum Badań i Rozwoju BioR&D przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Centrum jest partnerem naukowym dedykowanym przedsiębiorcom do współpracy w innowacyjnych projektach, pracach badawczo-rozwojowych i rozwiązywaniu problemów pojawiających się w procesach technologicznych związanych m.in. z wytwarzaniem żywności, zagospodarowaniem odpadów, biotechnologią i ochroną środowiska.

Jednostka wykorzystuje nasz serwer odczytu liczników N2020, do zdalnego dostępu do wyników pomiarów w komputerowych systemach pomiarowo-sterujących, bazujących na oprogramowaniu LabVIEW.

http://www.acbir.ue.wroc.pl/?pracownia-informatyki-numeron,25