webenergia.pl

⚡Portal przetwarzania danych pomiarowych⚡

Uniwersalny mechanizm przetwarzania i analizy danych pomiarowych, zaprojektowany z myślą o łatwej i samodzielnej obsłudze.

Nieograniczony dostęp do podstawowych raportów jest bezpłatny.

System potrafi automatycznie rozpoznać przesłane dane, zunifikować i przetworzyć w formę gotowych raportów lub plików eksportowych/migracyjnych do innych systemów (billingowych, raportowych itp.).

www.webenergia.pl