⚡️ ENERGIA®4. Moduł CORE ⚡️

Program ENERGIA®4 jest zbudowany z modułów funkcjonalnych, które mogą działać niezależnie od siebie.

Każdy użytkownik może skonfigurować system w wersji, która najbardziej odpowiada jego potrzebom. Jednocześnie każdy użytkownik podstawowej wersji oprogramowania otrzymuje dostęp do szerokiego zestawu standardowych funkcjonalności systemu tj.:

 • Przechowywanie informacji o wszystkich urządzeniach pomiarowych, z których pobierane są dane pomiarowe.
 • Odwzorowanie układu pomiarowego w postaci punktów pomiarowych zgrupowanych hierarchicznie.
 • Możliwość ręcznego wprowadzania stanów liczydeł oraz dziesięciu mocy maksymalnych. Z opcją automatyzacji tego procesu poprzez ustandaryzowany format pliku xlsx lub csv. Edytor profilu obciążenia dla urządzenia PIL (Profil ILościowy).
 • Monitorowanie kompletności i wiarygodności pozyskiwanych danych pomiarowych profilowych wg zadanych kryteriów.
 • Interpretacja danych z urządzeń pomiarowych, standaryzacja danych (sprowadzanie ich do standardu OBIS) i zapis w bazie danych.
 • Przechowywanie parametrów takich jak: wartości przekładni prądowych, napięciowych, mocy umownych i innych parametrów właściwych dla danego medium energetycznego. Do punktu pomiarowego można przypisać liczniki wielu mediów.
 • Definiowanie specjalnego kanału punktu pomiarowego, w którym dane są obliczane wg zadanej formuły z innych punktów-kanałów pomiarowych np. wirtualny sumator/udział procentowy/kanał tangensa (stosunek energii biernej pobranej do czynnej pobranej).
 • Grupowanie punktów pomiarowych w logiczne struktury umożliwiające wykonywanie obliczeń, np. bilansów obszarowych. Zestaw obliczeniowy jest zbiorem kanałów punktów pomiarowych ułożonych hierarchicznie i pogrupowanych wg kryteriów.
 • Graficzna prezentacja danych ułożonych chronologicznie. Możliwość prezentacji kilkunastu serii danych na jednym wykresie wraz z legendą i tabelaryczną prezentacją danych. Umożliwia elastyczny wybór przedziału czasowego do prezentacji serii danych. Istnieje możliwość wygenerowania wykresu w postaci pliku graficznego, również metodą kopiuj-wklej oraz jego wydruk.
 • Tabelaryczna prezentacja stanów liczydeł urządzeń pomiarowych. Możliwość przeniesienia tabel do arkusza Excel.
 • Możliwość konfiguracji automatycznego uruchamiania zadań np. zdalnego odczytu, generowania raportów oraz eksportów danych. Działania mogą być uruchamiane jako usługa systemu Windows (bez konieczności logowania użytkownika).
 • Możliwość nadawania indywidualnych cech obiektom w systemie (urządzenia, punkty pomiarowe, zestawy obliczeniowe). Wszystkie obiekty, które posiadają atrybuty, mogą być grupowane wg ich wartości – nawet hierarchicznie.

Dowiedz się więcej:
📩marketing@numeron.pl
📲 34 3610086