Zakres realizowanych usług:

Techniczne

Związane z pozyskaniem oraz weryfikacją danych pomiarowych:

 • Akwizycja danych pomiarowych
 • Weryfikacja kompletności danych pomiarowych wraz z monitoringiem
 • Inspektor danych pomiarowych
 • Doczytywanie brakujących danych pomiarowych
 • Walidacja, porównywanie trendów
 • Modernizacje i dostosowywanie układów pomiarowych
 • Dostęp do danych poprzez prywatny APN
 • Powiadamianie SMS o krytycznych zdarzeniach

Sprawozdawcze

Związane z przetwarzaniem danych pomiarowych:

 • Generowanie wykresów
 • Generowanie raportów
 • Generowanie zestawów obliczeniowych np. wirtualny sumator, bilanse obszarowe
 • Wystawianie danych pomiarowych z formatów natywnych do xls
 • Wystawianie danych pomiarowych w formacie PTPiREE
 • Generowanie dokumentu kontr-rozliczeniowego (raport FV)
 • Generowanie świadectw pochodzenia
 • Generowanie raportów o poziomie tg φ, obecności energii biernej pojemnościowej
 • Monitorowanie przekroczeń
 • Monitoring awarii, stanów nieustalonych
 • Sprawozdawczość z działań technicznych

Analityczne

Związane z zaawansowanym przetwarzaniem danych pomiarowych:

 • Analizy w zakresie doboru mocy umownej
 • Analizy w zakresie doboru taryfy
 • Podpowiedzi racjonalizatorskie / optymalizacyjne w zakresie:
  • zabudowy układu kompensacji mocy biernej
  • opłacalności zmiany strony zasilania (z nn na Sn)

Zachęcamy do bezpośredniej rozmowy o Państwa potrzebach. Tylko tak, jesteśmy w stanie zaproponować skuteczne rozwiązanie. Napisz, zadzwoń.. pomożemy!