Helpdesk

W celu usprawnienia obsługi zgłoszeń serwisowych i lepszej pomocy, prowadzimy system wsparcia zgłoszeń. Każdemu zgłoszeniu przydzielany jest unikalny numer, dzięki któremu można śledzić postęp w udzielaniu wsparcia oraz odpowiedzi online. Dla Państwa wygody oferujemy pełne archiwum i historię wszystkich zgłoszeń. Aby przesłać numer zgłoszenia, niezbędny jest aktywny adres e-mail. System dostępny jest pod poniższym adresem: https://helpdesk.numeron.pl.

Jeśli nasz serwisant poprosi o zdalny dostęp za pomocą TeamViewer, proszę pobrać i uruchomić aplikację znajdującą się pod adresem https://get.teamviewer.com/numeron

Następnie proszę skontaktować się drogą poczty elektronicznej na adres pomoc@numeron.pl lub telefonicznie pod numerem +48 34 3695 513 z naszym Helpdeskiem aby zestawić bezpieczne zdalne połączenie.