Urządzenia

N2010 - serwer odczytu liczników, konwerter serial-ethernet

N2010 to konwerter serial-Ethernet z buforowaniem danych odczytanych z liczników energii, ciepła, gazu. Jest funkcjonalnym rozszerzeniem urządzenia N2000. Może być stosowany wszędzie tam, gdzie wymagana jest konwersja transmisji szeregowej na transmisję po sieci komputerowej w standardzie Ethernet/TCP. Może również samodzielnie, z zadanym harmonogramem, odczytywać podłączone do niego urządzenia pomiarowe i składować dane na wewnętrznym dysku Flash. Dane te może następnie wysłać pocztą elektroniczną lub umieścić na wskazanym serwerze ftp. Jego nowoczesna konstrukcja i rozwiązania technologiczne stanowią o jego uniwersalnym zastosowaniu. Więcej…

N2020 - serwer odczytu liczników, konwerter IEC-Modbus, konwerter serial-Ethernet

N2020 to konwerter IEC-Modbus. Jego wewnętrzne oprogramowanie jest zoptymalizowane do odczytu danych z liczników energii elektrycznej i ich konwersji do standardu protokołu Modbus. Urządzenie zachowuje również funkcje swoich technicznych przodków którymi są N2000 i N2010 czyli konwertera serial-Ethernet z buforowaniem danych odczytanych z liczników . Więcej…

proBox2 - serwer odczytu liczników, konwerter Serial-Ethernet, transmiter GSM-GPRS-3G, konwerter IEC-Modbus

ProBox2 to urządzenie, którego zadaniem jest pozyskanie danych pomiarowych (oraz innych informacji towarzyszących) z różnych urządzeń pomiarowych (liczniki energii elektrycznej, wody, gazu, analizatory parametrów sieci itp.) oraz udostępnienie ich do nadrzędnym systemom komputerowym. Dzięki największej mocy obliczeniowej wśród urządzeń tego typu na rynku, proBox2/proBox2ETH może nie tylko pozyskać dane z mierników różnych mediów i przesłać je we wskazane lokalizacje sieciowe z wykorzystaniem szerokiego spektrum mediów transmisyjnych, ale także je przetworzyć w ustalonym zakresie (np. do formatu PTPiREE), a nawet zaprezentować na swojej wbudowanej stronie WWW. Więcej…

proBox2 ETH - serwer odczytu liczników, konwerter Serial-Ethernet, konwerter IEC-Modbus

ProBox2ETH to urządzenie, którego zadaniem jest pozyskanie danych pomiarowych (oraz innych informacji towarzyszących) z różnych urządzeń pomiarowych (liczniki energii elektrycznej, wody, gazu, analizatory parametrów sieci itp.) oraz udostępnienie ich do nadrzędnym systemom komputerowym. Dzięki największej mocy obliczeniowej wśród urządzeń tego typu na rynku, proBox2/proBox2ETH może nie tylko pozyskać dane z mierników różnych mediów i przesłać je we wskazane lokalizacje sieciowe z wykorzystaniem szerokiego spektrum mediów transmisyjnych, ale także je przetworzyć w ustalonym zakresie (np. do formatu PTPiREE), a nawet zaprezentować na swojej wbudowanej stronie WWW. Więcej…

smartBOX2 - serwer odczytu liczników, konwerter Serial-Ethernet, transmiter GSM-GPRS-3G, konwerter IEC-Modbus, koncentrator impulsów

smartBOX2 to urządzenie służące do zdalnej akwizycji danych z urządzeń pomiarowych (liczniki energii elektrycznej, wody, gazu, analizatory parametrów sieci itp.). Odczyt danych odbywa się za pomocą trzech interfejsów komunikacyjnych w dowolnej konfiguracji. Ponadto urządzenie posiada 16 wejść impulsowych (dwa gniazda po 8 wejść) przeznaczonych do zliczania impulsów z urządzeń pomiarowych, przy czym wejścia te konfigurowane są niezależnie w zakresie: typ wejścia (pasywne lub aktywne), szerokości impulsu oraz jego polaryzacji. Więcej…

N1004 - uniwersalny koncentrator impulsów z profilem obciążenia

N1004 jest uniwersalnym urządzeniem przeznaczonym do zliczania impulsów z urządzeń pomiarowych takich jak liczniki energii elektrycznej, liczniki wody, ciepła itp. Impulsy są zliczane w cyklach 15, 30 lub 60-cio minutowych. Właściwość ta otwiera ogromne możliwości zastosowania zliczonych danych. Więcej …

Głowica optyczna USB-C - uniwersalny optyczny konwerter komunikacyjny

Optyczny konwerter komunikacyjny, nazywany także głowicą optyczną, wykorzystywany jest do parametryzacji i odczytu danych z urządzeń posiadających optyczny interfejs komunikacyjny (np. elektroniczne liczniki energii elektrycznej). Odczyty odbywają się we współpracy z przenośnymi komputerami typu laptop lub czytnikami danych poprzez interfejs USB oraz tabletami i smartfonami wyposażonymi w host USB OTG. Możliwość zastosowania dowolnego wybranego przewodu USB z wtykiem USB-C.

Głowica optyczna USB (RS232) - optyczny konwerter komunikacyjny

Optyczny konwerter komunikacyjny, nazywany także głowicą optyczną, wykorzystywany jest do parametryzacji i odczytu danych z urządzeń posiadających optyczny interfejs komunikacyjny (np. elektroniczne liczniki energii elektrycznej). Odczyty odbywają się we współpracy z przenośnymi komputerami typu laptop lub czytnikami danych poprzez interfejs USB oraz tabletami i smartfonami wyposażonymi w host USB OTG. Głowica optyczna dostępna jest także w wersji RS232.