Informacja Zarządu NUMERON. Ciągłość działania Spółki.

Szanowni Klienci i Partnerzy Biznesowi NUMERON, 

W związku z zagrożeniem chorobą COVID-19 przekazujemy Państwu informację na temat aktualnych standardów prowadzenia przez nas działalności gospodarczej oraz procedurach ochrony pracowników, klientów oraz partnerów NUMERON w obecnej sytuacji.  Prowadzimy stały monitoring rozwoju sytuacji prawnej i biznesowej związanej z COVID-19. Wszystkie podejmowane przez nas działania dostosowane są do aktualnych instrukcji Ministerstwa Zdrowia, WHO oraz zapisów specustawy i przepisów wykonawczych.

Naszym głównym celem jest utrzymanie ciągłości działania i nieprzerwane świadczenie usług. 

Poniżej komentarz dot. głównych obszarów działalności PI NUMERON.

 1. Wdrożenia oprogramowania ENERGIA 4

Rekomendowana dostawa oraz wdrożenia aplikacji ENERGIA4 z wykorzystaniem usługi zdalnego dostępu. Posiadane zasoby informatyczne oraz dotychczasowe doświadczenie NUMERON, umożliwiają w pełni wydajne oraz efektywne wdrażanie oprogramowania i jego obsługę w środowisku Zamawiającego. W przypadku realizacji projektów, których zakres uwzględnia wykonanie układów transmisji danych do systemu ENERGIA4, planowane jest prowadzenie prac instalacyjnych i montażowych samodzielnie lub we współpracy z podwykonawcami na zasadach określanych indywidualnie ze Zleceniodawcą robót. Monitorowane jest na bieżąco ryzyko niewywiązania się z zawartych umów spowodowane epidemią.2.

 1. Serwis oprogramowania ENERGIA 4.

Proces przebiega bez zakłóceń. Rekomendowane jest wykorzystanie usługi zdalnego dostępu.  Posiadane zasoby informatyczne oraz dotychczasowe doświadczenie NUMERON, umożliwiają w pełni wydaje oraz efektywne serwisowanie oprogramowania i wsparcie Partnerów w środowisku ich przedsiębiorstw. 

 1. Produkcja urządzeń.

Proces przebiega bez zakłóceń. We współpracy z naszymi dostawcami, zabezpieczony został łańcuch dostaw na najbliższy kwartał. Na podstawie wspólnej oceny ryzyka wnioskujemy, że niebezpieczeństwo przerwania lub opóźnień dostaw podzespołów pochodzących z regionów świata dotkniętych pandemią, ma tendencję spadkową. 

 1. Sprzedaż urządzeń oraz oprogramowania.

Proces produkcji urządzeń przebiega bez zakłóceń. Posiadane stany magazynowe zabezpieczają zdolność sprzedaży na dotychczas realizowanych średnich poziomach. Wszystkie urządzenia z oferty NUMERON są dostępne, gotowe do wysyłki.

Obsługą zapytań oraz zamówień zajmuje się Dział Handlowy. Infrastruktura informatyczna firmy NUMERON jest w pełni przygotowana na taką ewentualność, dlatego możemy zapewnić ciągłość i wysoką jakość świadczonych usług. Nasze biuro pracuje zdalnie. Jesteśmy nadal do Państwa dyspozycji pod telefonem stacjonarnym +48 34 3610086, a także mailem marketing@numeron.pl

Zachęcamy Państwa do korzystania z możliwości wideo-połączeń i telekonferencji w miejsce potrzebnych spotkań.

 1. Reklamacje i naprawy urządzeń.

Proces przebiega bez zakłóceń. Zgodnie ze standardową procedurą, w celu zgłoszenia reklamacji gwarancyjnej lub naprawy pogwarancyjnej zakupionych w naszej firmie urządzeń prosimy pobrać poniższy formularz dostępny w formacie PDF na https://www.numeron.pl/reklamacje/ a wypełniony dokument należy przesłać na adres: reklamacje@numeron.pl  lub naprawa@numeron.pl

 1. Wysyłka towarów.

Proces przebiega bez zakłóceń, w standardowych terminach. Pakowanie oraz wysyłka urządzeń wykonujemy przy zastosowaniu środków ostrożności tj. środków higieny (płyn dezynfekujący, rękawiczki jednorazowe). Paczki wysyłamy dostawcą uzgodnionym z klientem.

 1. Szkolenia.

Proces przebiega bez zakłóceń. Rekomendowane wykorzystanie usługi zdalnego dostępu oraz organizacja szkoleń w formie tele- lub wideokonferencji. Posiadane zasoby informatyczne oraz dotychczasowe doświadczenie NUMERON umożliwiają w pełni wydajne oraz efektywne wdrażanie oprogramowania i jego obsługę w środowisku przedsiębiorstwa.  Plan ciągłości działania.

 1. Ogólne wytyczne dla pracowników NUMERON.
 • Wprowadzenie możliwości pracy zdalnej we wszystkich możliwych obszarach. Posiadana infrastruktura IT umożliwia bezproblemowe wypełnianie zadań w formule zdalnej, a w razie potrzeby rozszerzenie obowiązku na wszystkich pracowników NUMERON.
 • Ścisłe przestrzeganie wytycznych dotyczących warunków pobytu na terenie zakładu pracy Zleceniodawcy oraz innych indywidualnych ustaleń przekazanych przez Zleceniodawcę. 
 • Organizacja podróży służbowych z wykorzystaniem komunikacji własnej. Zakaz korzystania ze środków komunikacji publicznej.
 • Zakaz wyjazdów prywatnych oraz służbowych pracowników NUMERON do krajów zagrożonych epidemią COVID-19 wskazanych w komunikatach publikowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Obowiązek 14-dniowej kwarantanny dla pracowników powracających z podróży prywatnych i służbowych rozpoczętych przed wydaniem powyższego zakazu oraz osób mających kontakt z osobą zakażoną. (Aktualnie 0 przypadków).

ZARZĄD Pracownia Informatyki NUMERON