Konferencja „Samodzielność Energetyczna Gmin”

Już jutro podczas Konferencji – Samodzielność Energetyczna Gmin, zaprezentujemy architekturę systemu wdrożonego dla Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” 

Rozwiązanie dedykowane obiektom użyteczności publicznej realizuje odczyt danych z liczników energii elektrycznej i ciepłomierzy oraz ich przesył po lokalnej sieci do serwera i udostępnianie w centralnej aplikacji rejestrującej dane.

DEMO https://gminy.numeron.pl/ui/#/6