Nowe zasady wsparcia dla przemysłu energochłonnego.

Polecamy publikację CIRE prezentującą projekt ustawy o rekompensatach dla przemysłu energochłonnego. Projekt określa warunki korzystania z systemu. Wsparcie będzie możliwe pod warunkiem wdrożenia systemu zarządzania energią, tj.:

  • zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS),
  • zarządzania środowiskowego potwierdzony przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 14001,
  • zarządzania energią potwierdzony przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 50001

Fundamentem systemu zarządzania energią wg normy ISO 50001 jest model ciągłego doskonalenia. Norma funkcjonuje w cyklu PCDA.

PLAN – Planuj, czyli wykonuj audyty, wyznaczaj cele.

DO – Wykonaj, czyli wdrażaj programy poprawy efektywności energetycznej;.

CHECK – Sprawdzaj, czyli mierz i monitoruj.

ACT – Działaj, czyli doskonal system.

ENERGIA4 doskonale wpisuje się w system ISO 50001, jako niezbędny element cyklu PCDA.

Bieżące i cykliczne sprawdzanie, monitorowanie, aktualizowanie gospodarki energetycznej pozwala na identyfikację nowych, potencjalnych obszarów oszczędności, czyli doskonalenie systemu!

E®4  – Check – Sprawdzaj, czyli mierz i monitoruj!

 

Daily Schedule — kopia — kopia — kopia 1