Portal webenergia.pl

webenergia.pl/ to uniwersalny mechanizm przetwarzania i analizy danych pomiarowych, zaprojektowany z myślą o łatwej i samodzielnej obsłudze, oferowany w dwóch wariantach subskrypcji.

Nieograniczony dostęp do podstawowych raportów jest bezpłatny.

System potrafi automatycznie rozpoznać przesłane dane, zunifikować i przetworzyć w formę gotowych raportów lub plików eksportowych/migracyjnych do innych systemów (billingowych, raportowych itp.).

To proste!

1. Zarejestruj się jako użytkownik na naszym portalu webenergia.pl
Wymagane dane: imię i nazwisko, adres e-mail.

2. Wybierz opcjonalny Pakiet STANDARD lub PREMIUM

PAKIET STANDARD

Obecnie dla Pakietu generowane są darmowe raporty za okres „poprzedni pełny miesiąc”:

  • Karta odczytowa – zestawienie ilości energii każdego typu plus 10 mocy maksymalnych z profilu oraz jeden maks z rejestru.
  • Bilans mocy godzinnej – tabelaryczny układ mocy godzinowych (sumy dzienne, godzinowe i całościowe), z zaznaczonymi mocami maks i min w każdej godzinie plus moc średnia oraz wykres mocy.
  • Bilans mocy kwadransowej – tabelaryczny układ mocy kwadransowych z zaznaczonymi mocami maks i min w każdej godzinie oraz wykres mocy.

Proszę upewnić się, że przesyłany plik posiada dane z żądanego okresu. Większość liczników umożliwi odczyt danych wstecz również pod koniec bieżącego miesiąca. W programie odczytowym np. takim jak mReader4 proszę ustawić odczytywaną ilość dni na 31 + ilość dni która upłynęła w bieżącym miesiącu. Odczytując licznik 15 marca, aby wykonać raport profilowy za miesiąc luty należy ustawić minimum 46 dni profilu odczytowego w aplikacji.

PAKIET PREMIUM

Obecnie dla pakietu PREMIUM użytkownik ma możliwość wyboru okresu, za który zostaną wykonane raporty.

Oferujemy ustalany indywidualnie zestaw raportów przeszło 40 typów różnych raportów.

Jednym z oferowanych raportów chętnie wybieranych przez użytkowników wersji Premium jest eksport danych 15-minutowych mocy czynnych i biernych w obydwu kierunkach w postaci pliku CSV.

3. Pozyskaj plik z licznika. Do odczytu danych wykorzystaj na przykład głowicę optyczną NUMERON

4. Wejdź na stronę https://webenergia.pl/upload/
W formularzu służącym do generowania raportów, określ minimum parametrów PPE wymaganych do wykonania raportów tj. przekładnia prądowa, przekładnia napięciowa; załącz plik z danymi z licznika oraz określ typy potrzebnych raportów.
Odczytane lokalnie dane mogą być także automatycznie udostępniane przez aplikację mReader4. W Ustawieniach aplikacji istnieje możliwość konfiguracji automatycznej wysyłki odczytanych plików.

5. Odbierz pocztę email. Portal przerobi plik z danymi i odeśle gotowe raporty na adres podany przy rejestracji.

6. Korzystaj z archiwum raportów. Użytkownik ma stały dostęp do zarchiwizowanych raportów oraz danych w pliku natywnym. Pliki można stamtąd pobrać, kopiować, usuwać. Dostępne są funkcje porządkujące posiadane zasoby, typu: wyszukuj, zmień nazwę.

Generujemy bezpłatne raporty z przesłanych plików licznikowych z danymi pomiarowymi. Odczytaj licznik, prześlij plik i odbierz raporty!
https://webenergia.pl/zarejestruj/

Zobacz komplementarne produkty z naszej oferty:

Głowica optyczna NUMERON
Aplikacja odczytowa mReader4