Bieżąca analiza drgań w przemyśle.

Produkty NUMERON – serwer odczytu proBox2 lub smartBOX, skonfigurowane w środowisku IIoT, realizują zdalny monitoring czujników drgań.
FUNKCJE SYSTEMU
 • ZDALNY ODCZYT pomiarów czujników mierzących wartość prędkości oraz przyśpieszenia drgań.
 • ANALIZA wartości zmierzonych celem monitorowania stanu maszyn i urządzeń.
 • PRZEKAZYWANIE zebranych danych do nadrzędnych systemów automatyki.
 • ARCHIWIZACJA odczytanych danych.
 • WIZUALIZACJA ON-LINE dostępna z poziomu przeglądarki internetowej. Zobacz SERWER DEMO!
ANALIZA I RAPORTOWANIE KLUCZOWYCH WSKAŹNIKÓW
 • RMS Prędkość drgań mm/s
 • RMS Przyśpieszenie G
 • INNE czynniki zewnętrzne. Pomiar i analiza sygnału diagnostycznego towarzyszącego pracy maszyn np. temperatura, ciśnienie, przepływ, zużycie energii
ANALIZA TRENDÓW. Linia trendu.

Na podstawie zbieranych danych wyznaczany jest trend zmian drgań w odniesieniu do konkretnej instalacji.

WYKRES DRGAŃ

Narzędziem oceny stanu dynamicznego maszyny jest wykres drgań, gdzie prezentowane są zmiany rejestrowanych parametrów w funkcji czasu. 
Podstawowym kryterium oceny jest wartość prędkości drgań wyrażona w mm/s. Ocena dokonywana jest z uwzględnieniem klasyfikacji maszyn ze względu na ich wielkość, moc oraz sposób posadowienia (zgodnie z Normą PN-ISO 10816-1). Maszyny są grupowane w 4. kategoriach: I, II, III i IV, którym odpowiadają określone stany ruchowe tj.: dobry, zadowalający, przejściowo dopuszczalny i niedopuszczalny.
Wykres prezentuje prędkość drgań za ostatnią godzinę. 

MONITORING ONLINE. Sygnalizowanie ostrzeżeń i alarmów.
 • Graficzna prezentacja oraz identyfikacja zdarzeń i trendów zmian.
 • Pomiar innych kluczowych wielkości ruchowych związanych z pracą maszyn  (np. temperatura, ciśnienie, energia elektryczna pobierana itd.).
 • Wczesne wykrywanie problemów i zagrożeń, ochrona przed stratami i awariami.
 • Dla mierzonej wielkości użytkownik ma możliwość ustawienia poziomu ostrzeżenia i alarmu. 

Wszystkie wyniki pomiarów mogą zostać zapisane w pamięci wewnętrznej urządzenia, a następnie przeniesione do komputera i przeanalizowane w dedykowanym  oprogramowaniu ENERGIA4, jak również eksportowane do nadrzędnych systemów sterowania i akwizycji danych (SCADA).